Καλές Πρακτικές Σχεδίων Erasmus+2022

100

Εδώ μπορείτε να βρείτε την Έκδοση Καλών Πρακτικών 2022 για τις Βασικές Δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2 του ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+) για περαιτέρω έμπνευση!!!

IKY_KALES_PRAKTIKES_2022_FINAL

Συνημμένα Αρχεία: