Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

CHOICE

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 με τίτλο «CHOICE». Το «CHOICE» αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση που βασίζεται στις ΤΠΕ και σε μια πρακτική και καινοτόμο εκπαιδευτική διαδικασία STE(A)M, με στόχο να ενισχύσει το ενδιαφέρον των νέων (14-18 ετών) για θέματα STEM και για μια STEM σταδιοδρομία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση των αναντιστοιχιών μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών στην αγορά εργασίας

Καμία δημοσίευση για προβολή

Μετάβαση στο περιεχόμενο