Ανακοινοποίηση στο ορθό – Απόφαση λειτουργίας τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2021-2022 στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

759
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2022