Νομοθεσία Πρωτοβάθμιας
4115/Γ7/23-1-2004,17485/Γ7/17-2-2004,126807/14-11-2003,107632/Γ2/2-10-2003
Διδακτικές Επισκέψεις Εκδρομές
Προβολή
Φ12/879/88413/Γ1/20-7-2010 (ΦΕΚ 1139/28-7-2010)
Διδασκαλία− πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)− επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος
Προβολή
Φ12/518/61284/Γ1/27-5-2011 (ΦΕΚ 1092),Φ12/555/66447/Γ1/10-6-2011 (ΦΕΚ 1456)
Διδασκαλία 2ης Ξένης Γλώσσας
Προβολή
Φ7/229/53868/Γ1/10-5-2011
Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
Προβολή
Φ6/277/56425/Γ1/17-5-2011
Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
Προβολή
Φ3/960/102679/Γ1/20-8-2010,Φ4/155/Γ1/1237/11-9-96 (ΦΕΚ 893),11684/Γ1/10-9-2008
Εγγραφή και Φοίτηση Ρομά
Προβολή