Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 12:18
Κατάρτιση προσωρινών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας διδακτικού έτους 2014-2015
Προβολή Διαβιβαστικού     Προβολή Πινάκων
Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 08:09
Πρόγραμμα EUROSCOLA 2014-2015
Προβολή Διαβιβαστικού
Υλικό
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 12:42
3ος Περιφερειακός Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης (Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων & Ηπείρου)
Προβολή
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014 11:39
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 137068 / Γ6/ 01-09-2014 « Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015» στο μέρος που αφορά την προθεσμίας υποβολής ενστάσεων μετά την ανάρτηση πινάκων των μελών ΕΕΠ ως ωρομίσθιοι και αναπληρωτές και των μελών ΕΒΠ ως αναπληρωτές
Προβολή
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 10:08
Συνεργασία σχολείου - οικογένειας: Εμπλοκή των γονέων στη μελέτη στο σπίτι
Του Μπαρή Θεόδωρου Προϊσταμένου Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιαςΕκπ/σης Περ/κής Δ/νσηςΕκπ/σης Δ. Ελλάδας
Προβολή
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 08:31
Ωρολόγιο πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ Νοέμβριος 2014