Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 14:25
Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτ.Ελλάδας και στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Προβολή
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 10:19
Απόφαση επιλογής συνοδών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος EUROSCOLA 2014-2015
Προβολή
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014 07:57
Απόλυση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» -ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Προβολή
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014 14:48
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς στα πλαίσια της ημερίδας EUROSCOLA 2014-2015
Προβολή
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014 14:45
Ανακοίνωση επιτυχόντων EUROSCOLA 2014-2015
Προβολή
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014 12:23
Ανακοινοποίηση στο ορθό - Τροποποίηση της αριθ.πρωτ.Φ.35.2/9198/06-10-2014 (ΑΔΑ : 62Ψ29-8ΔΟ) Απόφασης του Περιφ/κού Δ/ντή Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με την οποία κυρώθηκαν οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2014-2015 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτ.Ελλάδας
Προβολή