Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 14:45
Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων Α΄ και Β΄ της Υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 14:44
Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 14:43
Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Ηλείας
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 14:43
Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Αχαΐας
Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 12:54
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)
“ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015 14:27
Πρόσκληση σε Επιστημονική Ημερίδα Π.Τ.Δ.Ε.

Διάγραμμα ροής διαδικασιών και υποδείγματα αιτήσεων για μετακινήσεις στο εξωτερικό