Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 13:22
Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» -ΑΠ 1 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 13:21
Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2014-15 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 13:20
Απόλυση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) διδακτικού έτους 2014-2015 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015 11:07
Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015 11:02
Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γιαννόπουλου Κωνσταντίνου προς τους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Τρίτη, 09 Ιουνίου 2015 08:38
Για 3η συνεχόμενη χρονιά ο Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Πάτρα (ΠΕΑΚ 14/6/2015)

Διάγραμμα ροής διαδικασιών και υποδείγματα αιτήσεων για μετακινήσεις στο εξωτερικό