Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015 14:46
Ανακοίνωση ημερίδας erasmus+ Ηλείας στις 28-01-2015
Προβολή
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015 11:48
Κατάταξη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) υπηρετούντων στα ΚΕΔΔΥ αρμοδιότητας μας στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011 για το διδακτικό έτος 2014-2015
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015 11:27
Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Δυτ.Ελλάδας
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015 10:57
Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων μελών του Ε.Ε.Π. στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2014 - Διορισμός αιρετών μελών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015 12:41
Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) που υπηρετούν σε Σχολικές Μονάδες και ΚΕΔΔΥ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2014-2015
Προβολή
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 11:22
Oρισμός αναπληρωτή προϊσταμένου στο ΚΕΔΔΥ Αιτωλοακαρνανίας
Προβολή

Διάγραμμα ροής διαδικασιών και υποδείγματα αιτήσεων για μετακινήσεις στο εξωτερικό