Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 16:56

Προκήρυξη για την πλήρωση κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 15:14

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2018-2019

Οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2018-2019 έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Δ.Δ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δ.Δ.Ε. Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Δ.Δ.Ε. Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 12:45

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 12-10-2018

12-10-18 Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ τα Προγράμματα Σπουδών πέντε νέων Ειδικοτήτων για το «Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας:
ΦΕΚ τ. Β΄ 4496/11-10-18

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 13:02

Ενημέρωση_Προκήρυξη_Διαγωνισμού EUROSCOLA 2018-2019

Ο γραπτός διαγωνισμός, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, θα διενεργηθεί στις 09-11-2018, ημέρα Παρασκευή. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν, από 17 Οκτωβρίου 2018 έως και 30 Οκτωβρίου 2018 (Έντυπο 1, επισυνάπτεται). Μαζί με την αίτηση-δήλωση του/της μαθητή/τριας υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα του/της (Έντυπο 3, επισυνάπτεται).
... Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως συνοδοί στο Πρόγραμμα EUROSCOLA, παρακαλούνται, από 30 Οκτωβρίου 2018 έως και 5 Νοεμβρίου 2018, να υποβάλουν στον/στην Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας όπου υπηρετούν: α) αίτηση (Έντυπο 2, επισυνάπτεται) μαζί με φάκελο δικαιολογητικών (απλά φωτοαντίγραφα) και β) υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο 4, επισυνάπτεται) περί μη συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα EUROSCOLA κατά το παρελθόν.
Δείτε τα πλήρη έγγραφα στα συνημμένα αρχεία για τις καταλξκτικές ημερομηνίες και τις λεπτομέρειες.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018 15:35

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2018-2019

Οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2018-2019 έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Δ.Δ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ:
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Μαθητεία
Δ.Δ.Ε. Ν. ΑΧΑΪΑΣ:
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας Μαθητεία ΕΠΑΛ
Δ.Δ.Ε. Ν. ΗΛΕΙΑΣ:
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ

Για την πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων παρατίθεται και το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ στο ακόλουθο συνημμένο:

Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 13:54

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΕΠ (ΠΕ21-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ,ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ,ΠΕ25-ΣΧ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,ΠΕ28-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ,ΠΕ30-ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές/τριες κλάδων ΠΕ21-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ, ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΠΕ28-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ,ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ και ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ οι οποίοι/ες προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ,ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με τις συνημμένες στην Ανακοίνωση Αποφάσεις πρόσληψης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας να παρουσιαστούν την

Πέμπτη 11/10/2018 από 09:00-12:00


για να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α , Α΄ όροφος στην Πάτρα.
Σε περίπτωση κωλύματος, καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται η Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 12:00.
Όσοι/ες δεν προσέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον οικείο Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

04-09-18 Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα

EduWeb