Απόφαση συγκρότησης Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 2463/16-11-2015)

Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ) και των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μέλους στο ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ (Συμβούλιο Επιλογής)

_ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ_ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ 2020)