Το CHOICE έβαλε τα Χριστουγεννιάτικα του και συναντήθηκε για ακόμη μία φορά!

67

Translate to:

Την Τρίτη 21/12/2021 υλοποιήθηκε με επιτυχία το επιμορφωτικό σεμινάριο για 23 εκπαιδευτικούς της Δυτικής Ελλάδας, μέλη της  Εθνικής Ομάδας του προγράμματος  Erasmus+ KA3 «CHOICE» στο οποίο συμμετέχει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας (https://el.euchoice.eu/) οι οποίοι είναι ο βασικός κορμός της Επιστημονικής Ομάδας CHOICE. Μετά από μία σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων της επιστημονικής ομάδας (https://el.euchoice.eu/resources) η πλατφόρμα του Μαζικού Ανοιχτού Διαδικτυακού Μαθήματος (ΜΟΟC) του CHOICE έχει αρχίσει να παίρνει  σάρκα και οστά και τα εκπαιδευτικά σενάρια που θα ανέβουν σταδιακά θα δοκιμάζονται από την Εθνική Ομάδα CHOICE εκπαιδευτικών (https://mooc.euchoice.eu/home ). Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να εγγραφεί και να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξής του. Στόχος του Σεμιναρίου ήταν η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την πιλοτική εφαρμογή του MOOC που δημιουργείται στο πλαίσιο του έργου και  θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2022. Το MOOC περιλαμβάνει ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους  (OERs) που  παρήχθησαν από τις δημιουργικές ομάδες εργασίας (CLT) του CHOICE σε όλες τις χώρες-εταίρους του προγράμματος στο πλαίσιο του Έργου. Οι ομάδες CLT απαρτίζονται από εκπαιδευτικούς και μαθητές από σχολεία της Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας και εκπροσώπους από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και τον πρώτο λόγο στην όλη διαδικασία είχαν οι μαθητές σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. Ένα μικρό δείγμα από τη διαδικασία δημιουργίας τους υπάρχει εδώ ( https://www.facebook.com/euchoice2 ). Επιμορφωτές του Σεμιναρίου ήταν η εκπρόσωπος από τον συνεργαζόμενο φορέα Eurotraining κ. Έστερ Καλογερούδη, εταίρο του Έργου CHOICE, οι ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ ΔΕ που απαρτίζουν την Επιστημονική ομάδα του έργου, εκπρόσωποι των CLT, καθώς και η υπεύθυνη του έργου CHOICE  κ. Έλενα Σαρλή. Την επιμόρφωση συντόνισε η επιστημονικά υπεύθυνη του έργου CHOICE κ. Μπαλωμένου Αθανασία.