Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08/04/2024 έως και 17/04/2024 και ώρα 15.00 (αποκλειστική)

 

Τρόπος υποβολής: ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/)

 

34882e2_04-04-2024_εγκυκλιοσ αποσπασεων σε πυσπε_πυσδε 2024-2025_ροστ46νκπδ-λγ1