Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08/04/2024 έως και 17/04/2024 και ώρα 15.00 (αποκλειστική)

 

Τρόπος υποβολής: ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/)

 

ΕΞΕ - 35768 - 2024 - Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78- ΠΕ 80- ΠΕ 81- ΠΕ 82- ΠΕ 83- ΠΕ 84- ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσε