Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

35
ΚΠΠ_2022_Δ Τ Προκήρ
ΨΡΖΛ46ΜΤΛΗ-ΝΟ5
Περιοχές Εξέτασης

Συνημμένα Αρχεία: