νεα_προσκληση_εκπαιδευτικοι-τοπικο συμβουλιο_δπε ηλειασ_ανασυγκρότηση (μετά από παραιτηση λογω κωλύματος συμμετοχής)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ_ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ -ΑΙΤΗΣΗ_νεα