Μαθητεία_εικόνα

Η ηλεκτρονική καταχώριση για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ 2022 – 2023 από φορείς του Ιδιωτικού Τομέα θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15/07/2022 και ώρα 23:59. [Νεότερη ενημέρωση 18-7-2022: Παράταση προθεσμίας για ελεύθερες θέσεις μέχρι τις 31/07/2022 και για δεσμευμένες μέχρι τις 31/08/2022].

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να προσφέρει θέσεις Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2022-2023, θα πρέπει αρχικά να συνδεθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Μαθητείας:  https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/     και στην ενότητα “Διεπαφή Επιχειρήσεων” (κίτρινο φόντο, δεξιά και κάτω) κλικ στο μπλέ κουμπί [Είσοδος Επιχειρήσεων>>].
Η σύνδεση μπορεί να γίνει με δύο εναλλακτικούς τρόπους:

  1. μέσω των κωδικών TaxisNet της επιχείρησης
  2. μέσω των κωδικών TaxisNet κάποιου αρμόδιου υπαλλήλου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το helpdesk (2610 960361) για να ορίσετε τα στοιχεία (ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο) του αρμόδιου υπαλλήλου που θα συνδέεται πλέον με τα δικά του στοιχεία και θα εισάγει τις θέσεις μαθητείας εκ μέρους της επιχείρησης.

Υπάρχει, επίσης, αναρτημένος αναλυτικός «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας»

Σημ: Για τις περιπτώσεις Δεσμευμένης Θέσης, οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μπορούν να δηλώσουν συγκεκριμένο/νη μαθητευόμενο/νη και, αφού προφανώς έχουν συμφωνήσει με τον ίδιο/την ίδια, κατεβάζουν το έγγραφο «Βεβαίωση δεσμευμένης θέσης» , κάνουν κανονικά την καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα με το ΑΜΚΑ του/της μαθητευόμενου/νης, συμπληρώνουν την ανωτέρω βεβαίωση δεσμευμένης θέσης και την δίνουν στον ίδιο/στην ίδια, ο οποίος/η οποία θα την προσκομίσει στο ΕΠΑΛ κατά την περίοδο των εγγραφών που θα ακολουθήσει, το Φθινόπωρο.

Πρακτικά, η ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας Δεσμευμένης Θέσης δεν περιορίζεται από την προθεσμία της 15ης Ιουλίου, ωστόσο καλό είναι να γίνεται το συντομότερο δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο: «Ενημερωτικό σημείωμα για Ιδιώτες περιόδου 2022-23» .