Ανακοίνωση προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ λόγω ανάκλησης προσλήψεων, τροποποίησης πίστωσης & διάθεσης πιστώσεων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει  την πρόσληψη ΟΚΤΩ (8) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών για Εξειδικευμένη στήριξη σε γενικά σχολεία ΔΥΟ  (2)...

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών ΕΒΠ & ΕΕΠ λόγω ανακλήσεων ή παραιτήσεων και διάθεσης πιστώσεων

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ & ΕΕΠ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Πάτρα, 25/1/2019 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει: ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2)...

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ λόγω ανάκλησης προσλήψεων & διάθεσης πιστώσεων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει  την πρόσληψη:   ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων σε γενικά σχολεία και σε ΣΜΕΑΕ ΕΝΟΣ (1) προσωρινού αναπληρωτή κλάδου...

PDEDE Participation in a European Project

PopuLLar is a European education project that will use music to motivate language learning in secondary school students. Music is personal and using it will motivate students in an area that is an important part of their lives. There is a huge need to motivate secondary school students, in particular, to learn languages, focus digital competencies and be creative. Teenagers are overwhelmingly engaged with music, 92% of 14-17 year olds own an MP3 player and they listen to an average of nearly 2.5 hours of music per day. The project will ask students to write their own lyrics to songs of their choice. They will then translate their songs in to the target language they are learning, This will require adaptation to the music of the chosen song. The students will then record their song (audio or video) and share it with other students all over Europe. The receiving students then have to comprehend the songs and translate into their native language and record their version for sharing. Students will be able to combine their love of music, with creativity, literacy, digital competencies, group collaboration and, most importantly, use LWULT languages. This project directly answers the priorities for transversal key competences - such as learning to learn, sense of initiative, social, civic and cultural competences. PopuLLar is a project that is 'Owned' by the students, they work autonomously and collaboratively, teachers are guides to the project process. PopuLLar is designed to address multiple priorities and key competencies within the LLP: o New innovative teaching methodologies o Motivation to learn languages o Learning to learn o Raising use of technology in education o Communication in foreign languages (focusing on LWULT) o Digital competence Most importantly, the project seeks to bring into learning the prime interest of secondary students as a tool for learning The project will create: • Guides, videos, examples for the teachers and students to be able to use the project • A replicability package, including a methodology guide, case studies and workshops so that teachers can use the project even after the end of funding • A community space were students productions (audio, video, transcripts) can be shared • A repository of examples of the use of music in language education There is no limit to the number of schools that can use the project

Ανακοίνωση προσλήψεων – Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας προσληθφέντων αναπληρωτών/τριών κλάδων ΕΒΠ και ΕΕΠ

Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές/τριες κλάδων EIΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ και ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ οι οποίοι/ες προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με τις συνημμένες...

Ανακοίνωση προσλήψεων – Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας προσληφθέντων αναπληρωτών/τριών ΕΕΠ

Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές/τριες κλάδων EIΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ οι οποίοι/ες προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με τις συνημμένες στην Ανακοίνωση Αποφάσεις...

Ανακοίνωση τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ 01-03-2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καλούνται οι υποψήφιες αναπληρώτριες κλάδων EIΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ οι οποίες προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε  ΓΕΝΙΚΑ...

Ανακοίνωση προσλήψεων – Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας προσληφθέντων αναπληρωτών/τριών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές/τριες κλάδων EIΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ οι οποίοι/ες προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με τις συνημμένες...

Ανακοίνωση τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ 13-2-2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές/τριες κλάδων EIΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ οι οποίοι/ες προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε  ΕΔΕΑΥ...

Δημοφιλή άρθρα

περισσότερα