Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 10:39

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11- Φ. Α. για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2018-19

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 15:49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ  ΕΕΠ (ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ,ΠΕ25-ΣΧ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,ΠΕ30-ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές/τριες κλάδων  EIΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ και ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ οι οποίοι/ες προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΣΜΕΑΕ,ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με τις συνημμένες στην Ανακοίνωση Αποφάσεις πρόσληψης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας να παρουσιαστούν την

 Πέμπτη 25/10/2018 από 09:00-12:00

 για να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α , Α΄ όροφος στην Πάτρα.

 Σε περίπτωση κωλύματος, καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται η Δευτέρα 29/10/2018 και ώρα 12:00.

 Όσοι/ες δεν προσέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον οικείο Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 12:07

 Στο CodeAthon μετείχαν επιτυχώς μαθητικές ομάδες και στην Πάτρα,
βελτιώνοντας ένα ημιτελές παιχνίδι!

Υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (EuropeanSchoolnet) και η Πάτρα - όπως τα Τρίκαλα, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα- συμμετείχε δυναμικά στο «CodeAthon: Βελτιώστε το παιχνίδι και παίξτε!» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού!

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ), θέτοντας εξ αρχής υπό την αιγίδα της τον Διαγωνισμό CodeAthon, συνετέλεσε  από κοινού στην επιτυχή ανάδειξη του προγραμματισμού και των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 16:22

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ –ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019 ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΑΤΡΑ, 19/10/2018

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 15:15

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τις μεταφορές μαθητών των σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
...
Διαβάστε την πλήρη ανακοινωση στο συνημμένο αρχείο.

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018 16:59

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΣΥ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους, ήτοι από 19/10/2018 έως 23/10/2018. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (pdede{@}sch.gr) ή τηλεομοιοτυπία (Fax: 2610 362410) και σε κάθε περίπτωση πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της ενιστάμενου/νης.

04-09-18 Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα

EduWeb