Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 12:01

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ


Σε ένα διετές καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ δημιουργίας διδακτικού υλικού για την αειφόρο ανάπτυξη συμμετέχει η ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρας. Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος έγινε τον περασμένο μήνα στο Osnabruck της Γερμανίας. Συμμετείχε ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου από πλευράς της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθηγητής Λεωνίδας Γομάτος. Στο πρόγραμμα μετέχουν συνολικά επτά ιδρύματα από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία και Βουλγαρία). Στην ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρας έχει δημιουργηθεί ομάδα εργασίας για το πρόγραμμα αποτελούμενη από Μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και απόφοιτους της Σχολής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στη σχετική ιστοσελίδα, η οποία δημιουργήθηκε ώστε να βρίσκουν υλικό σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και ανακοινώσεις αναφερόμενες στην εξέλιξη του έργου.
Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 11:27
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 13:12

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙHΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 12:01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΕΠ: ΠΕ21/26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ , ΠΕ25 ΣΧ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ , ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ KAI ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EΒΠ) – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 14:20

Εγκύκλιος Έναρξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σε συνέχεια της αριθμ. 212795/Δ2/13-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΞ94653ΠΣ-6ΦΩ) πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2016-2017, σας γνωστοποιούμε την με αριθμ. 215647/Δ2/15-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΥΤΑ4653ΠΣ-ΘΔΘ) εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και τα συνημμένα αυτής.
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016 14:17

Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών ΔΕ κάθε συνδυασμού στις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2016 - Διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών ΔΕ στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Αιτ/νίας

Διάγραμμα ροής διαδικασιών και υποδείγματα αιτήσεων για μετακινήσεις στο εξωτερικό

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα