Τελικοί Πίνακες Κατάταξης για την πλήρωση κενών θέσεων εκπ/κών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, σχολικού έτους 2022-2023

395
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2022