Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ)

231
ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών_12-8-22_Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ

Συνημμένα Αρχεία: