Πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων για τις θέσεις α) Συντονιστή Π.Δ.Ε. για την Μαθητεία και β) Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδας

102
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Συνημμένα Αρχεία: