Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών – Εποπτών Μαθητείας Η’ Φάση 2023-2024

απόφαση αποδοχής πρακτικού της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων των εκπαιδευτικών - οριστκός πϊνακας με ΑΔΑ