Καθηγήτριες:
Ιωαννίδου Χρυσάνθη
Μπίρμπα Μαρία
Χούνου Ανδρομάχη

Μαθητές:
Γιαννακοπούλου Διονυσία
Γιαννακοπούλου Μήνα
Λύκου Σοφία
Μπουκουβάλας Δημήτρης
Σταματίου Αναστάσης
Τσακουλογιαννοπούλου Κατερίνα
Τσελίκης Γιώργος
Χαραλαμπόπουλος Νικόλας
Χαραλαμπόπουλος Νίκος
Χαραλαμποπούλου Κωνσταντίνα