Ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων ο προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών-εποπτών θα αναρτηθεί Δευτέρα 3.10.2022 ενώ ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν έως Πέμπτη 6.10.2022 και ώρα 11:00.