Υ.Α. πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ από Πέμπτη 20 έως Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

119

Προσοχή: Έγινε διόρθωση:

Διόρθωση σε Υ.Α. πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ – Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

 

ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ
ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_ΦΕΚ 3 ΑΣΕΠ
Εγκύκλιος για πρόσκληση διορισμών_Ρ80Ρ46ΜΤΛΗ-65Η