Το STEAMonEDU στις ErasmusDays_Οκτώβριος 2021

48

Translate to:

Την Παρασκευή, 15-10-2021, η ΠΔΕΔΕ γιόρτασε με έναν πρωτότυπο τρόπο τις φετινές ErasmusDays. Σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας διοργανώθηκε ένα WorldCafe όπου παρουσιάστηκαν οι ενδιαφέρουσες ευρωπαϊκές δράσεις των σχολείων μας μέσα από ένα κοινό padlet με τίτλο «Ο Τοίχος μιλάει και εμείς ακούμε».

Σε αυτή την ενδιαφέρουσα εκδήλωση παρουσιάστηκε και το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα STEAMonEDU, το οποίο αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση της μάθησης που χρησιμοποιεί την επιστήμη (φυσικές επιστήμες), την τεχνολογία (πληροφορική), τη μηχανική, τις τέχνες και τα μαθηματικά ως αφετηρία για να καθοδηγήσουν τους μαθητές στην έρευνα, τον διάλογο και την κριτική σκέψη μέσω της ενίσχυσης όσων μαθαίνουν οι μαθητές  στο σχολείο με τη ζωή εμπλέκοντας τους μαθητές στην ανακάλυψη και οικοδόμηση των γνώσεων τους μέσα από μία διαθεματική – διεπιστημονική προσέγγιση. Στο συγκεκριμένο WorldCafe ο κ. Παπαδάκης Σπυρίδων, ως επιστημονικά υπεύθυνος, παρουσίασε συνοπτικά τα αποτελέσματα- παραδοτέα του έργου καθώς και μελλοντικές δράσεις που θα γίνουν στους κόλπους του.

Το Padlet μας θα το βρείτε εδώ:https://padlet.com/pdedeerasmusdays2021/trrfs3a3krcb8ok

Το ενδεικτικό Πρόγραμμα της εκδήλωσής μας: Ενδεικτικό-Πρόγραμμα-ErasmusDays2021