Για Πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα «Αναβαθμίζουμε το σχολείο μας με τη χρήση ΤΠΕ».

Το σχολείο κατά το σχολ. έτος 2021-2022 υλοποίησε δύο κινητικότητες. Η πρώτη έλαβε χώρα στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Εκεί οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα «Project Based Learning with Technology». Στο πλαίσιο αυτό έμαθαν για τις λεγόμενες δεξιότητες του 21ου αιώνα, για τη μάθηση στο πλαίσιο project, για την παροχή κινήτρων στους μαθητές, για τον σχεδιασμό διερευνητικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων. Η δεύτερη έλαβε χώρα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας και στο Ταλίν της Εσθονίας. Εκεί οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα με θέμα «Benchmarking the Finnish & Estonian Education System». Στο πλαίσιο αυτό επισκέφθηκαν διάφορα φινλανδικά και εσθονικά σχολεία και γνώρισαν από κοντά τα στοιχεία που κάνουν τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα καινοτόμα και πρωτοπόρα παγκοσμίως! Είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με καθηγητές και διευθυντές αυτών των σχολείων, ακόμα και με μαθητές, ώστε να ανακαλύψουν τα καινοτόμα στοιχεία και πώς αυτά αξιοποιούνται ώστε να επιτυγχάνονται αφ’ ενός υψηλές μαθησιακές επιδόσεις αφ’ ετέρου εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές να δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη λειτουργία των σχολείων.

Παράλληλα τους δόθηκε η δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με άλλους συμμετέχοντες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τον σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έχασαν βέβαια την ευκαιρία να λειτουργήσουν και ως πρεσβευτές της Αρχαίας Ολυμπίας, παρουσιάζοντας με λεπτομέρειες τα αξιοθέατα της περιοχής και καλώντας τους συμμετέχοντες των άλλων χωρών να την επισκεφθούν και να τη μελετήσουν.

Στόχος του προγράμματος που έχει αναλάβει το Γενικό Λύκειο Βασιλακίου, είναι ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας με σύγχρονες μεθόδους, καινοτόμες προσεγγίσεις με ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και διερευνητικών δραστηριοτήτων και η εκπόνηση ενός «οδηγού» που θα περιλαμβάνει αντίστοιχες διδακτικές προτάσεις.