Το κάστρο της Παραβόλας ή Βουκάτιο κάστρο – 17ο Δ.Σ. Αγρινίου

91

Σχολείο: 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,

Εκπαιδευτικοί: Χρυσούλα Γιαννοκώστα, Άννα Λάσκαρη, Αμαλία Μανιώτη,

17ο Δ.Σ_ΑΓΡΙΝΙΟΥ_ΚΑΣΤΡΟ_ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

Συνημμένα Αρχεία: