Το CHOICE στις ErasmusDays_Οκτώβριος 2021

75

Translate to:

Την Παρασκευή, 15-10-2021, η ΠΔΕΔΕ γιόρτασε με έναν πρωτότυπο τρόπο τις φετινές ErasmusDays. Σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας διοργανώθηκε ένα WorldCafe όπου παρουσιάστηκαν οι ενδιαφέρουσες ευρωπαϊκές δράσεις των σχολείων μας μέσα από ένα κοινό padlet με τίτλο «Ο Τοίχος μιλάει και εμείς ακούμε». Σε αυτή την ενδιαφέρουσα εκδήλωση παρουσιάστηκε και το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CHOICE που πραγματεύεται κυρίως την εκπαιδευτική προσέγγιση STEAM. Πιο συγκεκριμένα  Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 CHOICE αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση που βασίζεται στις ΤΠΕ και σε μια πρακτική και καινοτόμο εκπαιδευτική διαδικασία STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), με στόχο να ενισχύσει το ενδιαφέρον των νέων (14-18 ετών) για θέματα STEM και για μια STEM σταδιοδρομία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση των αναντιστοιχιών μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών στην αγορά εργασίας. Στο συγκεκριμένο WorldCafe η κα Μπαλωμένου Αθανασία, ως επιστημονικά υπεύθυνη, μοιράστηκε συνοπτικά την πορεία του έργου CHOICE καθώς και τα επόμενα βήματα για το έτος 2022.

Το Padlet μας θα το βρείτε εδώ: https://padlet.com/pdedeerasmusdays2021/trrfs3a3krcb8ok

Το ενδεικτικό Πρόγραμμα της εκδήλωσης: Ενδεικτικό-Πρόγραμμα-ErasmusDays2021