Συμπληρωματική ανακοίνωση ΕΜ/ΙΚΥ για την Πρόσκληση Erasmus+ 2022. Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

22

Translate to:

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ η συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας /IKY για την Πρόσκληση Erasmus+ 2022- στους Τομείς Εκπαίδευσης και  Κατάρτισης.

Η συμπληρωματική ανακοίνωση περιλαμβάνει:

  • Περιγραφή της κάθε Βασικής Δράσης
  • Περίοδος υποβολής αιτήσεων και καταληκτικές ημερομηνίες
  • Χρήσιμα έγγραφα
  • Διαδικασία υποβολής αίτησης
  • Ηλεκτρονικές πλατφόρμες και ψηφιακά εργαλεία
  • Κριτήρια ελέγχου και αξιολόγησης αίτησης

Ανακοίνωση για κάθε τομέα

Συμπληρωματική ανακοίνωση για τη Σχολική Εκπαίδευση
Συμπληρωματική ανακοίνωση για την Ανώτατη Εκπαίδευση
Συμπληρωματική ανακοίνωση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Συμπληρωματική ανακοίνωση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων