Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών-Εποπτών Φάσης Ζ’

571

Δημοσιεύεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών-Εποπτών για τη Φάση Ζ’ του Μ.Ε.Τ.Μαθητείας ΕΠΑΛ. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Πέμπτη 6.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Επιστρέφετε εδώ για να δείτε τις ενδεχόμενες ανακοινοποιήσεις του πίνακα, μετά το πέρας της προθεσμίας-επεξεργασίας των ενστάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 3-10-2022 ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΦΑΣΗ Ζ 2022-23 ΠΔΕΔΕ