Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για θητεία σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. σχολ. έτους 2022-23 ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

255

Υποβολή ενστάσεων επί των αξιολογικών πινάκων
από Τετάρτη 27/7/2022 00:00 έως Παρασκευή 29/7/2022, 15:00

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΠΙΝΑΚΩΝΑΡΧΙΚΗΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΔΥΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ2022