Προσλήψεις ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ Δυτ. Ελλάδας- Β΄ Φάση

225

Προσλήψεις ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ Δυτ. Ελλάδας- Β΄ Φάση –Ανάληψη υπηρεσίας 01/10/2021 έως 04/10/2021

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_Προσλήψεις ΕΕΠ_ΚΕΔΑΣΥ_Β΄ ΦΑΣΗ (003)