Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2022-2023

53
20220830 104859_Ε1 Πρόσκλησης EM16 2022-2023 9ΩΚΗ46ΜΤΛΗ-ΘΤΚ

Συνημμένα Αρχεία: