Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας (Υπηρεσιακά Συμβούλια)

190