Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μέλους στο ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ (Συμβούλιο Επιλογής)

240
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για επιπλέον μέλος ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ 2020 (Συμβούλια Επιλογής)

_ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ_ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ_ 2020)