Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία

4322

 

 

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 8-11-2021 ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 16-11-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνημμένα Αρχεία: