Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

41
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΚ 2022_ΑΔΑ

Συνημμένα Αρχεία: