Πρόσκληση (Ε’) για Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών-ριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο πρόγραμμα επιμόρφωσης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών-εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

148

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ προσκληση_6θχτοξλδ-γθδ