Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

12

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 29/05/2023 και ώρα 08:00 έως την 07/06/2023 έως τις 16:00.

1. 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Συνημμένα Αρχεία: