Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 29/05/2023 και ώρα 08:00 έως την 07/06/2023 έως τις 16:00.

1. 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Συνημμένα Αρχεία: