«Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/

, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 3 – 1 -2022 έως 14 – 1 -2022 και ώρα 14:00

 

«Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 3 – 1 -2022 έως 14 – 1 -2022 και ώρα 14:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ