Προγραμματισμός συνεντεύξεων υποψήφιων Δ/ντων Δ/ντριων Π.Σ. και ΠΕΙΣ

244

Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από την Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, το οποίο θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα επιλογής με φθίνουσα σειρά κατάταξης και δύναται να προσκληθούν σε συνέντευξη (άρθρα 6,7,10  της 149720/δ6/2-12-2022 ΥΑ ΥΠΑΙΘ -ΦΕΚ 6142/Β/3-12-2022 )

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00873

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00870

Συνημμένα Αρχεία: