Πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2022-2023

168

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: Δύο (2) θέσεις στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, με έδρα το Μεσολόγγι.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο pdede@sch.gr: από την Παρασκευή 02/09/2022 μέχρι και την Τετάρτη 07/09/2022 και ώρα 14:00 (αποκλειστική προθεσμία)

ΨΞ0Ρ46ΜΤΛΗ-601

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_ΚΕΠΕΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Yp_Dilwsi__K.E.ΠΕ.A

Συνημμένα Αρχεία: