Παράταση Προθεσμίας: Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Διευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

99

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως:

Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π-Π ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Συνημμένα Αρχεία: