Ορισμός επιπλέον μελών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας

211
Ω2ΣΚ4653ΠΣ-ΞΞΗ_13142_ΠΥΣΔΕ ΑΙΤΝΙΑΣ

Συνημμένα Αρχεία: