Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, κ. Γιαννόπουλου Κωνσταντίνου προς τους υποψήφιους και τις υποψήφιες των Πανελλαδικών εξετάσεων

38
Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας