Κυρωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ σχολικό έτος 2022-2023

504
Κυρωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών με θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ