Κόμβος Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 40 Σχολικές μονάδες, 50 Ευρωπαϊκά προγράμματα

74

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες  της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 στην Εστία Επιστημών, στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, και διοργάνωσαν το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών και το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας. Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από σαράντα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας και παρουσιάστηκαν πενήντα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν όλες οι κατηγορίες των προγραμμάτων Erasmus και αναδείχτηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα πολλαπλά οφέλη που αποκομίζει η εκπαιδευτική κοινότητα καθώς:

  • Συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας και κουλτούρας μεταξύ των μελών της Κοινότητας.
  • Συμβάλλουν στην ανάδειξη των κοινών ευρωπαϊκών αξιών.
  • Αναδεικνύουν τα οφέλη από τη συνεργασία των σχολικών μονάδων στην Κοινότητα.
  • Ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων διαφορετικών βαθμίδων.
  • Αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα τα οποία εφαρμόζονται πιλοτικά στην εκπαιδευτική πράξη.
  • Επιμορφώνουν εκπαιδευτικούς, μαθητές βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους.
  • Συμβάλλουν στη διάχυση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και στη διάδοση των καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική κοινότητα.
  • Διευρύνουν τους ορίζοντες στους μαθητές και ως πολίτες του κόσμου ενεργούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

 

 

 

 

 

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Διευθυντής του Αρσακείου Λυκείου Πατρών Μάνος Πετράκης, Φυσικός, PhD, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντικότητα των προγραμμάτων Erasmus και στη συμβολή τους στον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό των σχολείων.

Χαιρετισμό στην ημερίδα απηύθυναν ο Συντονιστής των Φυσικών Επιστημών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Δημήτριος Κλαυδιανός, Φυσικός, MSc, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής Ελλάδας Ανδρέας Φίλιας, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδας & Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας Σπυρίδων Παπαδάκης και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Ανδρέας Ζέρβας.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με δύο σημαντικές εισηγήσεις:

  • “Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην ΠΔΕΔΕ (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδας”, Έλενα Σαρλή, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
  • “Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή του Πανεπιστημίου Πατρών και σχετικά έργα Erasmus+”, Μιχαήλ Ξένος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή.

Οι παρουσιάσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έγιναν σε παράλληλες συνεδρίες και συντόνισαν οι:

Μπαλωμένου Αθανασία, Μαθηματικός, PhD, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας

Σαρλή Έλενα, MSc, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Κωσταρά Ευφροσύνη, Φιλόλογος, PhD, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας

σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς του Αρσακείου Λυκείου Πατρών εκ των υπευθύνων των προγραμμάτων Erasmus του Σχολείου:

Γιαννακόπουλος Νικόλαος, Χημικός, MSc, Δημητροπούλου Ρεγγίνα, Φιλόλογος, Med, Ηλιοπούλου Νικολία, Βιολόγος MSc, Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Μαθηματικός, Καραδήμας Ηλίας, Φυσικός, MSc.

Στην ημερίδα συνδέθηκαν διαδικτυακά και παρουσίασαν τα προγράμματά τους το Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων και το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Την τεχνική υποστήριξη της ημερίδας είχε ο Χρήστος Ζώτος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής.