Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2021-2022, της λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων.

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ 2η ΑΠΟΦΑΣΗ 14-12-2021 kat_exairesi_2

Συνημμένα Αρχεία: