Η φορεσιά και η αρματωσιά των Ελλήνων αγωνιστών του Μοριά το 1821 – Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών

63

Tο ψηφιακό υλικό που δημιούργησαν οι μαθητές του τμήματος Α3, του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα τη Φορεσιά και την Αρματωσιά των αγωνιστών του 1821.

Made with Padlet

 

Συνημμένα Αρχεία: