Φορεσιά-αρματωσιά αγωνιστών 1821 – 4ο Γυμνάσιο Αιγίου

65

Η παρουσίαση των μαθητών του 4ου Γυμνάσιου Αιγίου:

Φορεσιά αρματωσιά 2

4ο-ΓΥΜΝ-ΑΙΓΙΟΥ-Φορεσιά-αρματωσιά-Α3-

Συνημμένα Αρχεία: