Ενημερωτικό Φυλλάδιο για υποψήφιους μαθητευόμενους στη Μαθητεία ΕΠΑΛ Φάση Ζ’ 2022-2023

484

“Είσαι έτοιμος/έτοιμη για τη μαθητεία;”

Δείτε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο για υποψήφιους μαθητευόμενους στη Μαθητεία ΕΠΑΛ Φάση Ζ’ του σχολικού έτους 2022-2023.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Z ΦΑΣΗ (Μαθητευόμενοι)