Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες(για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)

432

Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες  για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

ΕΞΕ - 63997 - 2020 - Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες
Οδηγίες για δημοτικά σχολεία
Οδηγίες για νηπιαγωγεία- παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς