Με αφορμή υποβληθέντα  στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Δυτικής Ελλάδας αιτήματα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και συμπληρωματικά στα όσα αναφέρονται  στις σχετικές οδηγίες οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας  στο σύνδεσμο: https://pdede.sch.gr/adeia-askisis-idiotikoy-ergoy-melon-eep-evp-2/ σας επισημαίνουμε  τα εξής:

Το ιδιωτικό σας έργο θα πρέπει να ξεκινά σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του διδακτικού σας ωραρίου και σε καμία περίπτωση πριν τις 3.00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Παρακαλούμε να φροντίσετε τυχόν συμβάσεις  κτλ. που προτίθεστε να συνάψετε (πχ. με ΙΕΚ, ΔΙΕΚ) να εκκινούν μετά τις 3.00 μ.μ. ειδάλλως δεν θα εξετάζεται  το αίτημα  χορήγησης της άδειας.